กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมการอพยพหนีภัย

LINE_ALBUM_อบรมความรู้เรื่องอัคคีภัย-67_240619_4.jpg

กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมการอพยพหนีภัย ประจำปี 2567 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แสดงความคิดเห็น

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมการอพยพหนีภัย

กิจกรรมอบรมความรู้เรื่องการป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมการอพยพหนีภัย