สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE)

DSCF8647-1.jpg

สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE) โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกลไกและการใช้งานระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ รวมถึงการอ่านค่าการตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้ และความตระหนักรู้เรื่องปัญหามลพิษทางอากาศ จนนำไปสู่การหาแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในระดับชุมชน ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และได้ฝึกปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งได้จัดขึ้นครั้งที่ 4 ณ American Corner Pattani หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จ.ปัตตานี ในระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง