อบรมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟอาคาร 16 วันที่ 7 ก.ค. 66

DSC00347-1.jpg

7 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมกับบุคลกรสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี เรื่อง อบรมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ณ ห้องอบรม ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ เวลา 09.00 น.- 12.00 น.

ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายเอกชัย จันทรัตน์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และทีมงานจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปัตตานีมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ นอกจากการอบรมในภาคการบรรยายแล้ว ยังมีการอธิบายและสาธิตการป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน เปิดโอกาสให้บุคลากรสถานีวิทยุและสำนักวิทยบริการได้ทดลองแก้ไขสถานการณ์หากเกิดเหตุเพลิงไหม้

ในช่วงท้ายได้มีการประชุมหารือถึงแผนอพยพหนีภัยสำหรับอาคาร 16 ให้พร้อมกับการเผชิญเหตุฉุกเฉิน เป็นแนวทางในการปฏิบัติจริงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการทุกท่าน

#OARPSUPattani #TechnoOAR
#ซ้อมหนีไฟ #อัคคีภัย #SafetyFirst

แสดงความคิดเห็น

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง