อบรมการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ

-2

สำนักวิทยบริการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.
ณ ห้องมินิเธียเตอร์ สำนักวิทยบริการ วิทยากรนายเอกชัย จันทรัตน์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปัตานีและทีมงาน

แสดงความคิดเห็น

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง