นโยบายสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-1.jpg

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ทำข้อตกลงกับวิทยาเขตปัตตานี ในการขับเคลื่อนและเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)

แสดงความคิดเห็น

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง