หน้าหลัก

"สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเป็นต้นแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

silver

ระดับดีมาก
อาคาร 22 (2564)

gold

ระดับดีเยี่ยม
อาคาร 17 (2565)

gold

ระดับดีเยี่ยม
อาคาร 16 (2566)

"สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเป็นต้นแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

อาคาร 16 ขอเชิญชวน พี่ ๆ น้อง ๆ ชาวม.อ. มาร่วมลดขยะ งดการใช้แก้วพลาสติก

อาคาร 16 พวกเรามีแก้วน้ำส่วนตัวในการใช้ดื่มน้ำ และพกนำไปซื้อกาแฟอีกด้วยนะ ลดการใช้แก้วพลาสติก หลอด และถุงหูหิ้ว อีกทั้งยังรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในการใช้ใส่ของต่าง ๆ ลดการรับถุงพลาสติกจากร้านค้าอีกด้วย

สัมภาษณ์สดรายการวิทยุ F.M.107.25 MHz การขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว อาคาร 16 ในรายการที่นี่ ม.อ. 12 ก.ค. 66

สัมภาษณ์สดในรายการที่นี่ ม.อ. ทางสถานีวิทยุ F.M.107.25 MHz และไลฟ์สดเพจ สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี (08.35-09.00 น.) โดยมีคุณหทัยกาญจน์ เพชรประวัติ ดำเนินรายการ ในช่วงรอบรั้ว ม.อ.

อบรมรออนไลน์หลักสูตร Coaching และติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 21 มิ.ย. 66

อบรมหลักสูตรออนไลน์ Coaching และติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวในหมวดต่าง ๆ ทั้ง 6 หมวดของอาคาร 16

อบรมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟอาคาร 16 วันที่ 7 ก.ค. 66

ภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมกับบุคลกรสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี เรื่อง อบรมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

สถิติการใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน

สถิติการใช้ทรัพยากรน้ำทั้งหมด

สถิติการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าทั้งหมด

สถิติการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงทั้งหมด

สถิติการใช้ทรัพยากรกระดาษทั้งหมด

สถิติขยะทั้งหมด

สถิติสภาพอากาศทั้งหมด

สถิติการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด