อบรมคาร์บอนฟรุตพริ้น

carbonfootprint-01_0.png

อบรมคาร์บอนฟรุตพริ้น
โดย รศ.ดร.วรางคณา จุติดำรงค์พันธ์ คณะวิทยาการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. วันที่ 27 พ.ค.64 ผ่านออนไลน์

แสดงความคิดเห็น

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง