อบรมบุคลากร เรื่อง การปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

294931932_379659527612147_2737687341843114096_n-1.jpg

สำนักวิทยบริการจัดให้ความรู้กับบุคลากร เรื่อง การปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจกในองค์กร
ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. ณ ห้องปุลากง สำนักวิทยบริการ
โดย รองศาสตร์จารย์ ดร.วรางคณา จุติดำรงพันธ์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.

แสดงความคิดเห็น

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง