อบรมรออนไลน์หลักสูตร Coaching และติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 21 มิ.ย. 66

1689151802214-2-1.jpg

วันที่ 21 มิ.ย. 66 สำนักวิทยบริการจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coaching และติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวในหมวดต่าง ๆ ทั้ง 6 หมวด ของอาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและสถานีวิทยุ ม.อ. ปัตตานี

แสดงความคิดเห็น

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง