อาคาร 17 สำนักวิทยบริการ เป้าหมายสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

ptอาคาร17V1-2.jpg

อาคาร 17 สำนักวิทยบริการ เป้าหมายสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
ด้านการใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การใช้น้ำ การใช้กระดาษ ปริมาณของเสียที่นำกลับมาใช้ การใช้หมึกพิมพ์ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

แสดงความคิดเห็น

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง