อาคาร 16 ขอเชิญชวน พี่ ๆ น้อง ๆ ชาวม.อ. มาร่วมลดขยะ งดการใช้แก้วพลาสติก

อาคาร 16 พวกเรามีแก้วน้ำส่วนตัวในการใช้ดื่มน้ำ และพกนำไปซื้อกาแฟอีกด้วยนะ ลดการใช้แก้วพลาสติก หลอด และถุงหูหิ้ว อีกทั้งยังรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในการใช้ใส่ของต่าง ๆ ลดการรับถุงพลาสติกจากร้านค้าอีกด้วย

greenstaff_web

20 กรกฎาคม 2023

สัมภาษณ์สดรายการวิทยุ F.M.107.25 MHz การขับเคลื่อนโครงการสำนักงานสีเขียว อาคาร 16 ในรายการที่นี่ ม.อ. 12 ก.ค. 66

สัมภาษณ์สดในรายการที่นี่ ม.อ. ทางสถานีวิทยุ F.M.107.25 MHz และไลฟ์สดเพจ สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี (08.35-09.00 น.) โดยมีคุณหทัยกาญจน์ เพชรประวัติ ดำเนินรายการ ในช่วงรอบรั้ว ม.อ.

greenstaff_web

12 กรกฎาคม 2023

อบรมรออนไลน์หลักสูตร Coaching และติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 21 มิ.ย. 66

อบรมหลักสูตรออนไลน์ Coaching และติดตามผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวในหมวดต่าง ๆ ทั้ง 6 หมวดของอาคาร 16

greenstaff_web

12 กรกฎาคม 2023

อบรมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟอาคาร 16 วันที่ 7 ก.ค. 66

ภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมกับบุคลกรสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี เรื่อง อบรมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ

greenstaff_web

12 กรกฎาคม 2023

สำนักวิทยบริการลงพื้นที่ทำกิจกรรมเก็บขยะ ชุมชนหมู่บ้านชาวเล (โต๊ะบาหลิว) จ.กระบี่ 16 มิ.ย. 66

กิจกรรมเก็บขยะมีขึ้นในชุมชนหมู่บ้านชาวเล (โต๊ะบาหลิว) ที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งติดทะเลและชุมชนชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

greenstaff_web

12 กรกฎาคม 2023

ขอเชิญอบรมการอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ศ. 7 ก.ค. 66 นี้ !!

สำนักวิทยบริการ กำหนดจัดอบรมการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งเป็นการอบรมที่มีความสำคัญมากต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน และทรัพย์สินในอาคารของสำนักวิทยบริการ

greenstaff_web

12 กรกฎาคม 2023

อบรมออนไลน์หลักสูตร SMART Technology เพื่อการจัดการสำนักงานสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ 15 พ.ค. 66

อบรมออนไลน์หลักสูตร SMART Technology เพื่อการจัดการสำนักงานสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ 15 พ.ค. 66

greenstaff_web

12 กรกฎาคม 2023

อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้และสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี พร้อมเข้าสู่สำนักงานสีเขียว

ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและ สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี…

greenstaff_web

5 กรกฎาคม 2023
1 2 3 4 8