การล้างจานและภาชนะของสำนักวิทยบริการ ตามมาตรการ Green office

สำนักวิทยบริการมีมาตรการและข้อปฏิบัติในการล้างจานและภาชนะต่าง ๆ ได้เฉพาะบริเวณที่จัดให้ ซึ่งมีถังดักไขมัน

greenstaff_web

25 สิงหาคม 2021

การตรวจสอบสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวบรวมเว็บไซต์ แหล่งข้อมูลและตราสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น

greenstaff_web

24 สิงหาคม 2021

สำนักวิทยบริการ พบปะ ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมพลังรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการสำนักงานสีเขียว ตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office จัดกิจกรรม ผู้บริหาร พบปะ ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ พูดคุยนโยบายการบริหารงานและการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามแนวทาง ITA และ Green Office ในวันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ Zoom

greenstaff_web

10 สิงหาคม 2021
1 2 3 4 5