ข้อมูลการใช้พลังงานของสำนักวิทยบริการ อาคาร 17

ข้อมูลการใช้พลังงานของสำนักวิทยบริการ อาคาร 17
💦น้ำ
⚡️ไฟฟ้า
🔥เชื้อเพลิง
📑กระดาษ
🗑ขยะ
☀️พลังงานแสงอาทิตย์
🌏ก๊าซเรือนกระจก

greenstaff_web

5 สิงหาคม 2022

อาคาร 17 สำนักวิทยบริการ เป้าหมายสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565

อาคาร 17 สำนักวิทยบริการ กำหนดเป้าหมายสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
ด้านการใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การใช้น้ำ การใช้กระดาษ ปริมาณของเสียที่นำกลับมาใช้ การใช้หมึกพิมพ์ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

greenstaff_web

3 สิงหาคม 2022

อบรมบุคลากร เรื่อง การปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

สำนักวิทยบริการจัดให้ความรู้กับบุคลากร เรื่อง การปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจกในองค์กร

greenstaff_web

1 สิงหาคม 2022

สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE)

สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “American Corners Air Quality Learning Empowerment (ACAQLE)

greenstaff_web

18 กรกฎาคม 2022

ขอแสดงความยินดีที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)ระดับดีมาก

ขอแสดงความยินดีที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)ระดับดีมาก

greenstaff_web

21 กันยายน 2021
1 2 3 4 5 6 8