สำนักวิทยบริการ พบปะ ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมพลังรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการสำนักงานสีเขียว ตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office จัดกิจกรรม ผู้บริหาร พบปะ ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ พูดคุยนโยบายการบริหารงานและการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามแนวทาง ITA และ Green Office ในวันพุธ ที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบ Zoom

greenstaff_web

10 สิงหาคม 2021

สำนักวิทยบริการจัดบรรยายการเกิดพลิงไหม้ การดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

สำนักวิทยบริการจัดบรรยายการเกิดพลิงไหม้ การดับเพลิง
การอพยพหนีไฟ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น. ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

greenstaff_web

27 กรกฎาคม 2021

ศึกษาดูงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

บุคลากรสำนักวิทยบริการ ศึกษาดูงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

greenstaff_web

9 กรกฎาคม 2021

อบรมการจัดการขยะ

บุคลากรสำนักวิทยบริการอบรมด้านการจัดการขยะ
โดย รศ.ดร.วรางคณา จุติดำรงค์พันธ์ คณะวิทยาการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. วันที่23 ก.พ.64 ผ่านออนไลน์

greenstaff_web

9 กรกฎาคม 2021
1 2 3 4 5 6