ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

unnamed.png
เกี่ยวกับเว็บไซต์

เป็นแหล่งข้อมูลสินค้าและบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง