มาตรการ 7 ส. สำนักวิทยบริการ

7ส-1.png

มาตรการ 7 ส. สำนักวิทยบริการ

1. โต๊ะทำงานและเก้าอี้
– บนโต๊ะทำงาน กำหนดให้มีสิ่งที่จำเป็น เช่น เครื่องคิดเลข ปฏิทิน โทรศัพท์ ป้ายชื่อตั้งโต๊ะที่ใส่ปากกา ดินสอ และอนุโลมให้มีแจกันดอกไม้ โดยจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
– ใต้โต๊ะ มีรองเท้า 1 คู่ และจัดวางให้เป็นระเบียบ
– เลื่อนเก้าอี้เข้าไปชิดโต๊ะหลังเลิกงาน
– ไม่แขวนหรือวางสิ่งของทุกชนิดบนพนักเก้าอี้ยกเว้นหมอนรองหรือหมอนอิง
2. เอกสาร/หนังสือ
– เอกสาร/หนังสือ/คู่มือปฏิบัติงานจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม
-แฟ้มเอกสารจัดทำรายละเอียดต่าง ๆ โดยการจัดเก็บเอกสารจัดตามลำดับตัวเลขหรือตัวอักษรและจัดวางให้เป็นระเบียบ ติดป้ายกำกับ

3. อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
-เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานอื่น ๆ รวมทั้งกระดาษที่ใช้กับอุปกรณ์ ควรอยู่ในที่สะดวกใช้ ไม่กีดขวาง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีการสะสางอยู่ตลอดเวลา
– เมื่อเลิกใช้งานปิดเครื่องและจัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ
– ถังขยะตั้งในสถานที่เหมาะสมและควรให้ถูกสุขลักษณะ (โดยแม่บ้านเก็บทิ้งทุกวัน)
– เสื้อแจ๊คเก็ต/สูท/ร่ม เก็บไว้ในที่เหมาะสม และจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

แสดงความคิดเห็น

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง