รับการประเมินสำนักงานสีเขียว อาคาร 17 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

S__4685858.jpg

สำนักวิทยบริการรับการประเมินสำนักงานสีเขียว ของอาคาร 17 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้

โดย
1.นายสุประกิจ ทองดี ผู้เชี่ยวชาญระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
2.นางสาวฐิติธร บุญเรือง ผู้เชี่ยวชาญระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
3.นายประยูร คิดถูก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา
4.นางสุรีย์ โทบุรี เทศบาลเมืองปัตตานี

แสดงความคิดเห็น

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง