อบรมออนไลน์หลักสูตร SMART Technology เพื่อการจัดการสำนักงานสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ 15 พ.ค. 66

LINE_ALBUM_อบรมหลักสูตร-SMART-Technology-15566_230711_10-1.jpg

สำนักวิทยบริการจัดอบรมออนไลน์หลักสูตร SMART Technology เพื่อการจัดการสำนักงานสีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ
ผ่านระบบ Zoom meeting ในวันที่ 15 พ.ค. 66 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจาก นายปวงวิทย์ สนเลม็ด ผู้ชำนาญการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

หลัก SMART ที่วิทยากรได้อธิบายไว้ประกอบด้วย การนำเทคโนโลยีมาช่วยใน 3 ประเด็นดังนี้
1. Self-Monitoring การใช้เทคโนโลยีที่ช่วยตรวจสอบตนเอง การระบุและยืนยันต่าง ๆ
การดึงเอาแอปของสมาร์ทโฟนมาใช้งาน
2. Analysis การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจวิเคราะห์และประมวนผลการดำเนินงานของเราได้
รวมถึงดึง AI เข้ามาลดภาระการคำนวณ
3. Reporting Technology ใช้การรายงานผลผ่านช่องทางออนไลน์
การแสดงผลผ่านแอปพลิเคชัน รายงานผลแบบสามมิติต่าง ๆ

โดยสามารถกำหนดเป้าหมายแบบ S M A R T ได้เช่นกัน
S – Specific มีความชัดเจน
M – Measurable วัดผลได้
A – Achievbale ทำสำเร็จได้
R – Realistic สามารถบรรลุผลได้
T – TimeBound มีการกำหนดเวลาที่ชัดเจน

มีบุคลากรจากสำนักวิทยบริการ และสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี เข้าร่วมรับฟังการอบรมในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง