อบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 🌏 หลักสูตร “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาร Per- and Polyfluoroalkyl substances (PFAS) ภัยร้ายต่อมนุษย์”

-10-1.png

📣สำนักวิทยบริการ ขอเชิญอบรมเกี่ยวกับการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 🌏 หลักสูตร “การสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาร Per- and Polyfluoroalkyl substances (PFAS) ภัยร้ายต่อมนุษย์”
วันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องปุลากง สำนักวิทยบริการ

สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/dXbaUsUQfHc6qLQ78

แสดงความคิดเห็น

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง