ข่าวสารและกิจกรรม

อาคาร 16 พวกเรามีแก้วน้ำส่วนตัวในการใช้ดื่มน้ำ และพกนำไปซื้อกาแฟอีกด้วยนะ ลดการใช้แก้วพลาสติก หลอด และถุงหูหิ้ว อีกทั้งยังรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาส…
สัมภาษณ์สดในรายการที่นี่ ม.อ. ทางสถานีวิทยุ F.M.107.25 MHz และไลฟ์สดเพจ สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี (08.35-09.00 น.) โดยมีคุณหทัยกาญจน์ เพชรประวัติ ดำเนินร…
ภาพกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมกับบุคลกรสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี เรื่อง อบรมการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ
สำนักวิทยบริการ กำหนดจัดอบรมการดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งเป็นการอบรมที่มีความสำคัญมากต่อชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน และทรัพย์สินในอาคารของสำนักวิทยบริการ
กิจกรรมเก็บขยะมีขึ้นในชุมชนหมู่บ้านชาวเล (โต๊ะบาหลิว) ที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งติดทะเลและชุมชนชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก