ข่าวสารและกิจกรรม

บุคลากรสำนักวิทยบริการอบรมด้านการจัดการขยะ โดย รศ.ดร.วรางคณา จุติดำรงค์พันธ์ คณะวิทยาการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. วันที่23 ก.พ.64 ผ่านออนไลน์
บุคลากรร่วมด้วยช่วยกันขนย้ายหนังสือ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
บุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร