ข้อมูลแบบประเมินตนเอง

Displaying 1 - 2 of 2

 ข้อมูลแบบประเมินตนเองประจำปี พื้นที่/อาคาร ผู้ให้ข้อมูล
2563สำนักวิทยบริการอมรพรรณ พัทโร
2564อาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 22)อมรพรรณ พัทโร
 ข้อมูลแบบประเมินตนเองประจำปี พื้นที่/อาคาร ผู้ให้ข้อมูล