รวมกันคัดแยกขยะให้ถูกที่ ถูกประเภทกันนะคะ

148282-1.jpg

สำนักวิทยบริการมีจุดทิ้งขยะที่มีการแบ่งประเภท ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะอันตราย บริเวณที่นั่งอ่านหนังสือ 24 ชม. หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (อาคาร 17 )

แสดงความคิดเห็น

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง