สำนักวิทยบริการลงพื้นที่ทำกิจกรรมเก็บขยะ ชุมชนหมู่บ้านชาวเล (โต๊ะบาหลิว) จ.กระบี่ 16 มิ.ย. 66

02-3.jpg

สำนักวิทยบริการลงพื้นที่ทำกิจกรรมเก็บขยะ ชุมชนหมู่บ้านชาวเล (โต๊ะบาหลิว) เกาะลันตา จ.กระบี่ ในวันที่ 16 มิ.ย. 2566 โดยในการดำเนินงานครั้งนี้ เป็นกิจกรรมร่วมจากโครงการหลักสูตร Leadership and Teambuilding ของสำนักวิทยบริการที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม

กิจกรรมเก็บขยะมีขึ้นในชุมชนหมู่บ้านชาวเล (โต๊ะบาหลิว) ที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งติดทะเลและชุมชนชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก บุคลากรของสำนักวิทยบริการได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการเดินเก็บขยะจากพื้นที่ชุมชน จากนั้นคัดแยกทิ้งและทิ้งลงในถังขยะ บริเวณที่ทางเทศบาลได้จัดเตรียมไว้ให้

 

เป็นการส่งเสริมความสามัคคีภายในองค์กรและทำประโยชน์แก่ชุมชน และใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม

#TeamOAR #GreenOAR

แสดงความคิดเห็น

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง